ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2010

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಪದ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಜಾಲತಾಣ ಕನ್ನಡ ಇನ್‌ಫೋಮೀಡಿಯ. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಈ ಜಾಲತಾಣದ ವಿಳಾಸ kannadainfomedia.com.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ