ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2010

ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಾಚನಾಲಯ

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ 21,007 ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದ್ದು ಒಟ್ಟು 3299698 ಪುಟಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ತಾಣ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ