ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 25, 2010

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ OCR ಬೇಕೇ?

esseract ಎನ್ನುವ ತತ್ರಾಂಶ ಮೂಲತ: ಮುಕ್ತ. ಇದು OCRಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ  ತತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕೊಂಚ ತರಬೇತಿಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಅಚ್ಚಿನ ಪುಟಗಳನ್ನೂ OCR ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಮೃತಿಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಣಕ ತತ್ರಾಂಶ ಪರಿಣತರು ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮುಂದೆಬರಬಾರದು ಎಂದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಂದು ಗುಂಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ?
ಇಷ್ಟವಿದ್ದವರು http://code.google.c... ಈ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:  

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ