ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2010

ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ

ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ

ಈಗ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಸೇವೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.http://blog2print.sharedbook.com ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯು ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಟೈಪ್‌ಪ್ಯಾಡ್,ವರ್ಡ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಗರ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಬರೆಯುವವರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೀಡಿ,ಮುಖಪುಟ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ರಕ್ಷಾಪುಟವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.ರಕ್ಷಾಪುಟವನ್ನು ನೀವು ನೀಡದಿದ್ದರೆ,ತಾನಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲೂ ಸೇವೆ ಶಕ್ತವಿದೆ.ಯಾವ ತಾರೀಕುಗಳ ನಡುವಣ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮೂದಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ.ಪುಸ್ತಕದ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲೂ ಬಹುದು.ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ,ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವ ಸೇವೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಡಾಲರಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ,ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪುಸ್ತಕದ ಇ-ಪ್ರತಿಗಾದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ