ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2010

ಟೀವಿ ಚಾನೆಲ್‍ಗಳ ಲಿಂಕ್ಕುಗಳು

ಕನ್ನಡ ಟೀವಿ ಚಾನೆಲ್‍ಗಳು
ಉದಯ ಟೀವಿ
೨.ಯು-೨ ಮತ್ತು ಈ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ

ವಾರ್ತ ವಾಹಿನಿಗಳು (ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‍ಗಳು)
೧. ಟೀವಿ ೯ ಕನ್ನಡ
೨. CNN-IBN
೩. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್
೪. Headlines Today
5. ಆಜ್ ತಕ್ - ಹಿಂದಿ
ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಚಾನೆಲ್‍ಗಳು
೧. ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್
೨. ಜೀ ಟಿವಿ
೩. ಸ್ಟಾರ್ ಒನೆ
೪. ಸೋನಿ ಟೀವಿ ಲಿಂಕ್-೧೫. ಸೋನಿ ಟೀವಿ ಲಿಂಕ್-೨

ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮ ಚಾನೆಲ್‍ಗಳು
೧. ಜೀ ಸಿನಿಮ
೨. ಬಿ4ಯು ಮುವೀಸ್
೩. ಸೆಟ್ ಮ್ಯಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ -೧
೪.ಸೆಟ್ ಮ್ಯಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ -೨

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಟೀವಿ ಚಾನೆಲ್‍ಗಳನು ವಿಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಯೊಗಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ