ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2010

ಉಚಿತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ಅಂತರಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಈಗೀಗ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೂರಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಂತೂ ಇದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾದಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೂರಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೋ ಈ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳೂ ಇವೆ. ಖ್ಯಾತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಂದ ಉಚಿತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಜಾಲತಾಣ academicearth.org. ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈದ್ಯಕೀಯದ ತನಕ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠಗಳ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ