ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2010

ಮೌಸ್

ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌಸ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡೋಣ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸದೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತೊರಿಸವ ತಂತ್ರಾಂಶ  IOGraph. ಇದು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುವ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ನವ್ಯ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪೋರ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಗೀಚಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಜಾಲತಾಣ iographica.com.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ