ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2010

ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಜಾಲತಾಣ

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಯ (VAT) ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಈ ತೆರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಾದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ದೇಶಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಟ್ ದರ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಟ್ ದರಗಳು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವ ಜಾಲತಾಣ www.stvat.com. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ಜಾಲತಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆಹೊಡೆದಂತೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ