ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2010

ಮಳೆಕೊಯ್ಲು ತಾಣ

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ೯೫ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಿಂದ ಅದೂ ೫೦೦ ಮೀ. ಆಳದಿಂದ ಎತ್ತಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಕೊಯ್ಲನ್ನು ಸರಕಾರವು ಖಡ್ಡಾಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳು, ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು -ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸುವ ಜಾಲತಾಣಗಳು - rainwaterharvesting.org ಮತ್ತು  rainwaterclub.org.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ